برگزاری وبینار و کلاس آنلاین

امکانات وبینار و کلاسهای آنلاین (زنده) توت وب

توت وب آمادگی همکاری با موسسات آموزشی ،مدارس ،دانشگاهها و اساتید جهت برگزاری دوره های آموزشی و وبینارهای تخصصی  دارد.