LMS

سیستم مدیریت تحصیلی مدارس توت

یک سیستم بومی ،امن ، تحت وب با کاربری آسان

توت

LMS ویژه مدارس ایران

سیستم مدیریت تحصیلی توت یک سیستم تحت وب می باشد که برای مدارس ایران به طور اختصاصی  طراحی شده است و پیچیدگیهای سیستمهای اپن سورس رایج را ندارد  و معلمین و دانش آموزان به راحتی می توانند از آن استفاده کنند.

امکانات سیستم مدیریت تحصیلی توت

پنل ادمین

پنل معلمین

پنل دانش آموز

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید 021-88991590