راهنمای افزودن عکس در نوشته های بلاگ در وردپرس

اگر نوشته تازه ای را در سایت وردپرسی خود منتشر نموده اید و نیاز هست که ما بین نوشته ها تصویر افزوده کنید طبق مراحل زیر عکس خود را به متن اضافه نمایید.