رفع خطای ICE 1007 یا ارور 1007 بیگ بلوباتن

از آنجائیکه استفاده از بیگ بلو باتن در ایران جهت کلاسهای آنلاین بسیار زیاد شده است با ما باشید تا یکی از رایج ترین ارور های این سیستم بررسی کنیم.  بعضی از کاربران هنگام پیوستن به جلسه با این پیام خطای ICE 1007 روبرو شده اند. برگزاری کلاس آنلاین با سرور بیگ بلو باتن توت […]

رفع خطای ICE 1007 یا ارور 1007 بیگ بلوباتن بیشتر بخوانید »