مشخصات یک LMS خوب مطابق استاندارد 10000

اگر موسسه ،مدرسه و یا دانشگاهی می باشید که نیاز به یک سامانه آموزش مجازی منطبق براستاندارد آموزش مجازی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و یا جوامع بین المللی می باشید باید به دنبال یک سیستم مدیریت آموزش مناسب که کلیه فعالیتهای آموزشی را بتواند در یک سامانه پیاده سازی کند باشید. سیستمهای مدیریت …

مشخصات یک LMS خوب مطابق استاندارد 10000 ادامه »