طراحی وبسایتهای آموزشی

  • نصب و راه اندازی نرم افزار مدیریت یادگیری (LMS) مطابق استاندارد 10000 (ویژگیهای آموزش مجازی ) سازمان ملی استاندارد ایران با مشخصات زیر :
  • نسخه تمام فارسی
  • دارای تقویم شمسی
  • نصب جدیدترین نسخه
  • نصب و شخصی سازی قالب اختصاصی
  • آموزش کاربری و مدیریت سامانه 
  • امکان برگزاری کلاس آنلاین با بیگ بلو باتن 
  • جهت مشاوره با ما در تماس باشید88991590-021

نمونه سایتهای طراحی و پشتیبانی شده توسط توت وب

موسسه آموزش عالی صالحان

وبسایت آموزش مجازی موسسه آموزش عالی صالحان ،برگزاری کلاس آنلاین و کلاس زنده ،تولید محتوا الکترونیکی

موسسه آموزش عالی مازیار

LMS آموزش آنلاین موسسه آموزش عالی مازیار ،برگزاری بیش از صد دوره کلاس لایو و آزمون آنلاین تستی و تشریحی

موسسه آموزش هوایی پرتو

وبسایت آموزش مجازی موسسه آموزش هوایی پرتو ،برگزاری کلاس آنلاین ،تولید محتوا الکترونیکی

موسسه خانه سفر

وبسایت آموزش مجازی موسسه خانه سفر ،برگزاری کلاس آنلاین و آزمونهای آنلاین ،تولید محتوا الکترونیکی

مرکز برگزاری کلاسهای آنلاین مدارس

وبسایت آموزش مجازی ،برگزاری کلاس آنلاین و آزمونهای آنلاین
هنرستان پیام ، مدرسه پزشک نیا،مدرسه عدالت و ...

آموزشگاه باور

LMS آموزش آنلاین
آموزشگاه پسرانه باور برگزاری کلاس آنلاین

موسسه فرهنگی آموزشی و خدمات جهانگردی صبای سحر

LMS آموزش آنلاین برگزاری کلاس آنلاین و تولید محتوا آموزشی

شرکت دانشبان پارسا آزمون

LMS آموزش آنلاین برگزاری کلاس آنلاین و مطابق استاندارد 10000 (ویژگیهای آموزش مجازی)سازمان ملی استاندارد ایران