طراحی وبسایتهای آموزشی

نمونه سایتهای طراحی و پشتیبانی شده توسط توت وب

طراحی وبسایت آموزشی

وبسایت آموزش مجازی موسسه آموزش عالی صالحان ،برگزاری کلاس آنلاین و کلاس زنده ،تولید محتوا الکترونیکی

طراحی LMS آموزشی

LMS آموزش آنلاین موسسه آموزش عالی مازیار ،برگزاری بیش از صد دوره کلاس لایو و آزمون آنلاین تستی و تشریحی

طراحی وبسایت آموزشی

وبسایت آموزش مجازی موسسه آموزش هوایی پرتو ،برگزاری کلاس آنلاین ،تولید محتوا الکترونیکی

طراحی وبسایت آموزشی

وبسایت آموزش مجازی موسسه خانه سفر ،برگزاری کلاس آنلاین و آزمونهای آنلاین ،تولید محتوا الکترونیکی

طراحی LMS آموزشی

LMS آموزش آنلاین
آموزشگاه پسرانه باور برگزاری کلاس آنلاین

طراحی LMS آموزشی

LMS آموزش آنلاین موسسه فرهنگی آموزشی و خدمات جهانگردی صبای سحربرگزاری کلاس آنلاین و تولید محتوا آموزشی