برگزاری وبینار و کلاس آنلاین

سرویس 500 کاربر

 • یک ماه دسترسی نامحدود تا 500 کاربر
 • مودل فارسی 
 • سازگاری با تمام مرورگرها
 • بدون نصب نرم افزار

5.000.000 تومان

سرویس 400 کاربر

 • یک ماه دسترسی نامحدود تا 400 کاربر
 • مودل فارسی 
 • سازگاری با تمام مرورگرها
 • بدون نصب نرم افزار

4.500.000 تومان

سرویس 300 کاربر

 • یک ماه دسترسی نامحدود تا 300 کاربر
 • مودل فارسی 
 • سازگاری با تمام مرورگرها
 • بدون نصب نرم افزار

4.000.000 تومان

سرویس 200 کاربر

 • یک ماه دسترسی نامحدود تا 200 کاربر
 • مودل فارسی 
 • سازگاری با تمام مرورگرها
 • بدون نصب نرم افزار

3.500.000 تومان

امکانات وبینار و کلاسهای آنلاین (زنده) توت وب

توت وب آمادگی همکاری با موسسات آموزشی ،مدارس ،دانشگاهها و اساتید جهت برگزاری دوره های آموزشی و وبینارهای تخصصی  دارد.